Portefølje

www.arbei.no

Coworkingmiljø i Egersund

Kristian Konsulent

Konsulenttjenester innen forretningsdrift og utvikling, spesielt mot digitalisering, innovasjon og bærekraft

Sandakergaten 5 - 4370 Egersund

Eiendom i Egersund sentrum/gågate, med variert innhold innen kontor, servering, handel og bolig